Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 12/12-2013

Styremøte i Irsk Ulvehundklubb Norge

12.desember 2013 via telefon

Tilstede: Per-Arne Flatberg, Linda Vabø, Kristin O. Myrene.

Meldt forfall: Monica F. Eliassen, Arne Johan Aastvedt, Eva Grimstad, Mia Solberg.

Referent: Linda Vabø

Lovene angir at styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmer er til stede. Styret består av fem personer og er dermed beslutningsdyktig.

Sak 055/13 Godkjenning av referat fra forrige styremøte.

Referat godkjent.

Sak 056/13 Status etter NKKs vedtak om å fjerne stort CERT. Samarbeid med myndeklubben og greyhoundklubben.

Per Arne informerte om bakgrunnen for vedtaket.

Vedtak: Styret ønsker et tettere samarbeid på utstillingssiden med Norsk Myndeklubb og Norsk Greyhound klubb. Leder gis fullmakt til å føre diskusjoner med de andre klubbene. Det forutsettes løpende oppdatering til styret og orientering overfor generalforsamlingen.

Styret ønsker et felles forslag til championatregler i gruppe 10, og gir leder fullmakt til å føre diskusjoner med de andre klubbene om dette. Et eventuelt forslag til egne regler legges frem for generalforsamlingen. Det forutsettes løpende oppdatering til styret.

Sak 057/13 Kriterier for valg av utstillinger i 2015 og prosedyre for valg av utstillinger

Vedtak: De foreslåtte kriteriene vedtas. Leder gjennomfører utvelgelse av utstillinger og leverer en komplett liste på styrelisten for tilbakemeldinger før svar gis til søkerne.

Liste over utstillingssøknader ble sendt ut på epost i etterkant av møtet og endelig godkjent 17. desember.

Sak 058/13 Søknad om utsettelse levering av RAS

Helsekomiteen ønsker å få utsatt fristen på levering av RAS til 1/7-2014.

Vedtak: Styret søker NKK om utsettelse på levering av RAS i inntil et halvt år.

Sak 059/13 Eventuelt

Ingen saker.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram