Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat Styremøte 13/12-2017

Referat fra styremøte 13/12-2017 Irsk Ulvehundklubb Norge

Tilstede: Lene Tidemandsen Bergsvåg, Heidi K. Vaslestad Winjum,  Monica Bjørnsen, Tanja Horn Bolset, Eivind Øverli Holm og Janne Grete Moen

Ikke tilstede: Erik Marthinussen

Sak 034/17 Utstillingen til Bergen og omegn myndeklubb.

Vedtak: Etter nytt innsyn og opplysninger ang. utstillingen, er styret betrygget om at det er et positivt arrangement for alle klubbene som er involvert. Styret ønsker BOM lykke til videre med utstillingen.

Sak 035/17
Evaluering dogs 4 all

Vurdere kostnad, vanskelig å få folk til å stå på stand.

Vedtak: Styret sjekker når påmeldingsfristen for stand på Dogs4all er, slik at vi evt kan ta opp på generalforsamlingen på Gol om det videre lar seg gjøre å ha en stand pga liten interesse for å stå der.

Sak 036/17
Valpeformidler

Vedtak: Tanja fortsetter som valpeformidler.

Sak 037/17
Dokumentere ting vi gjør på facebook.

Vedtak: Vi vil legge til avgjørelser og tiltak som blir tatt i Styrets Facebookgruppe til førstkommende styrereferat.

Sak 038/17
Fullcerting, vil vi ha fritak?

Vedtak: Styret ønsker at vi fortsetter med ordningen vi har, og at det evnt kan tas opp igjen ved neste årsmøte.

Sak 039/17
Registrering av tannregulering på dogweb

Vedtak: Vi fortsetter med å prøve å finne en løsning på dette. Heidi K.V.Winjum ser på saken.

Sak 040/17
Displinærsak

Vedtak: Styret har tatt tak i saken.

Sak 041/17
Hjertetesting

Det har kommet inn forslag om å gjøre hjertetesting mer tilgjengelig for de som ikke kommer seg på de oppsatte testene.

Vedtak: Forslaget går ut på at man selv tester hos godkjente kardiologer der man er i landet f.eks annethvert år (klubben vil ikke dekke oftere) og sender da inn skjemaet til IUKN og får refundert en liten del av summen. Vi fortsetter med å dekke helt for veteraner over 8 år.

Styret synes det er et godt forslag og må bli enige om noen retningslinjer rundt dette. Når det er på plass ønsker styret å forsøke dette i en to års periode.

Sak 042/17
Annonsering på Google

Per Arne Flatberg har søkt til google.com om å få gratis annonse som frivillig organisasjon.

Vi var veldig heldige og fikk innvilget søknaden, IUKN.no skal nå komme opp som første resultat når man søker etter ¨Irsk Ulvehund¨ på google. Første man da «møter» er valpeannonsen.

Sak 043/17
Displinærsak

Vedtak: Styret har tatt tak i saken.

Referent
Eivind Øverli Holm

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram