Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 14/5-2015

Styremøte 03/15 i Irsk Ulvehundklubb Norge

14.mai 2015 via Skype

Tilstede: Per Arne Flatberg, Arne Johan Aastvedt,  Hanne Kristin Kjelsberg-Odden, Signe Korsøen og Linda Vabø.

Ikke tilstede: Monica F. Eliassen,

Referent: Linda Vabø

023/15 Godkjenning av referat fra forrige møte.

Vedtak: Referatet godkjennes med endring av noen datoer i sak 11/15 Orienteringssaker ”Antall medlemmer”.

Sak 024/15: Orienteringssaker

  • Medlemstall er pr.i dag 208 medlemmer
  • Påmeldinger til Spesialen er pr. i dag 69 påmeldte (75 påmeldte i fjor)
  • Spesialen; Vaksinasjon/Pass skal sjekkes, Anne-Mette har kontroll på PM
  • Det er ytret ønske om at det sendes ut info om hyttene på Gol. Per Arne tar seg av det.
  • En person er blir spurt om å sitte i helsekomiteen. Vedkommende takket nei. Styret må finne noen andre som egner seg.
  • Landskampen 2018: Komiteen har hatt et møte. Spørsmål om det skal deles ut StorCert der eller på Spesialen.

Sak 025/15 Gjennomgang av sakspapirer til Årsmøtet

Vedtak: Sakspapirene til årsmøtet godkjennes.

Sak 026/15 Salg av deler av klubbens premiebeholdning

Deler av premiebeholdningen til klubben består av graverte glass.

Vedtak: Premieglass vil bli lagt ut for salg på Spesialen.

Sak 027/15 Eventuelt

Hjertetesting på Spesialen

Alle norske kardiologer er på kurs denne helgen. Knut Olav prøver å få Ulrik fra Damark til å komme denne helgen.

Årets Mestvinnende hunder

Det vil bli delt ut rosetter til årets beste hannhund og årets beste tispe. Resten vil få diplomer som tidligere.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram