Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat Styremøte 15/8-2020

Referat fra konstituerende styremøte i Irsk Ulvehundklubb Norge

Brumunddal, 15. August 2020

Tilstede: Monica Jensen Seland, Eivind Øverli Holm, Per Arne Flatberg (Referent), Kristell Edvartsen, Aud-Ingrid Fure, Eva Matre (på telefon), Espen Uvaag (på telefon)

Sak 01/20-21: Konstituering av styret

Generalforsamlingen valgte Monica Jensen Seland til leder og Espen Uvaag til nestleder. Styret utpekte Per Arne Flatberg som sekretær

Sak 02/20-21: kommunikasjonsform 

Vi må ta møtene digitalt med videodeling. Kristel setter opp server og gir info for bruk. .

Sak 03/20-21: Momskompensasjon

Fristen for innsending av dokumentasjon for momskompensasjon er 31. August. Elin Slåen har alt sendt inn skjema. Signert protokoll fra generalforsamlingen og signert regnskap av det forrige styret må ettersendes. Monica følger opp dette og sørger for at alt er signert og innsendt innen fristen.

Sak 04/20-21: Registrering av nytt styre

Alle sender personnummer til Per Arne som gjennomfører omregistrering i Brønnøysundregistrene.

Per Arne gjør nødvendige oppdateringer i NKKs systemer.

Sak 05/20-21: Tilgang til persondata og organisasjonsdata i Dogweb

Det nye styret gis tilgang til Dogweb Arra, som er NKKs administrasjonssystem. Vi endrer passord på dette når utstillingen i Brumunddal er ferdigmeldt. Per Arne gjennomgår systemene på neste styremøte.

Monica, Espen og Per Arne gis tilgang til eierdata i DogWeb. Andre som måtte ha behov for disse dataene tar det gjennom disse.

Per Arne gjennomfører endringene i NKKs systemer.

Sak 06//20-21: Kandidater til valg i NKK

Raseklubbenes fellesallianse koordinerer forslag til kandidater før årets representantskapsmøte i NKK. Den utvidete fristen for å foreslå kandidater er 31. August.

Følgende kandidater er foreslått:

Karl Eddie Berge - Medlem NKKs Hovedstyre

Per Arne Flatberg - Varamedlem NKKs hovedstyre

Petter Steen - Medlem valgkomiteen

Silje Bjarkøy - Varaordfører Representantskapet

Vedtak: IUKN støtter alle fire personenes kandidatur. Per Arne videreformidler til forslagsstillerne.

Neste styremøte: tirsdag 25. August klokken 19

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram