Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat Styremøte 16/2-2017

Torsdag 16. Februar kl. 21

Tilstede: Per Arne Flatberg, Lene T. Bergsvåg, Heidi Winjum, Sverre M. Blikra, Aud-Ingri Fure

Forfall: Malene Haddeland

Sak 001/17: Orienteringssaker

Medlemstall: 215 betalende medlemmer i 2016 mot 224 i 2015. Inntektsnedgang på 4.100 kroner. Hittil i år: 131 betalende medlemmer mot 163 på samme tid i fjor. Nedgangen antas å være på grunn av at NKK har lagt om rutinene og ikke lenger sender faktura i posten. Vi purrer pr. epost.

Økonomi: Regnskap for 2016 er sendt separat. Viser et resultat på – 2.744 kroner. Periodisering gjør at det blir litt feil begge veier. Inntekter for støtte til hjertetest (25.000) er ført på 2015, mens utgifter med Ulvehunden 3/16 (Ca 15.000) er ført på 2017. Ingen store, uforutsette utgifter hittil i år.

RS-møtet, Raseklubbenes Fellesallianse og forholdet til NKK: RS-møtet ble mindre dramatisk enn ventet i og med at Fuglehundklubbene trakk alle sine forslag. I ettertid viser det seg at de gjorde det fordi de hadde fått aksept for at de ble vedtatt av styret i NKK isteden. For øvrig i korte trekk: Forslag om å utrede stemmemodellen i NKK ble nedstemt. Hovedstyret har fortsatt fullmakt til å endre forholdet til FCI. Forslaget om å trekke denne fullmakten tilbake ble nedstemt. Det blir nordiske utstillinger fra 2018. 7 CACIB-utstillinger og  6  nordiske hvert år. Dogs4All blir fra 2018 en dobbeltutstilling over tre dager med nordisk utstilling en dag og CACIB de to andre. Forslag om å avvikle FullCert-ordningen falt. Jagende spisshunder (gruppe 5) får championat ved oppnåelse av 3 CK. Vi (Irsk Ulvehundklubb Norge) fikk inn et punkt i handlingsplanen om Hundevelferd. Målsetting: Styrke hundevelferden. Tiltak: Større involvering av raseklubber i BSI-arbeidet, økt satsning på International Partnership for dogs, konkretisere konsekvenser av hundevelferdsfokus i våre aktivitetsområder.

Det som var bra var at Raseklubbenes Fellesallianse fikk samsnakket oss og markert oss, selv om vi tapte alle sakene våre. Det er opplagt at veien å gå videre er samarbeid med de som vi har felles interesser med. Raseklubbenes Fellesallianse var også helt avgjørende for å få gjennomslag for flytting av NKK-utstillingen i Bodø i 2018.

Utstillinger 2018: Vi har sagt ja til alle utstillingssøknader for 2018 unntatt to som kolliderer med Spesialen.

Avlsrådskurs: Knut Olav Wille og Heidi Winjum var på avlsrådskurs. Fyldig rapport kommer i Ulvehunden.

Sak 002/17: Dommer Spesialen 2018

Vedtak: Vi tillater nominasjon av alle godkjente dommere og ber oppdretterne i klubben om innspill med kort svarfrist. Styret tar endelig avgjørelse i slutten av februar.

Sak 003/17: Hjertetesting 2017

Vedtak: Vi ber Østland Nord organisere hjertetesting i 2017. Vi sjekker med Katarina om hun har planer om hjertetesting på Sørlandet, Midt-Norge eller Nord-Norge i år, og inviterer i så fall medlemmer til dette. Hjertetesting subsidieres av klubben med 500 kroner pr hund. Veteraner testes gratis.

Sak 004/17: Hjertetesting i Dogweb

Vedtak: Irsk Ulvehundklubb Norge søker NKK om å registrere hjertetestingsresultater i DogWeb.

Sak 005/17: Finansiering av hjertetesting

Vedtak: Irsk Ulvehundklubb Norge søker Dyrlege Smidts stiftelse om midler til videre hjertetesting. Andre mulige finansieringskilder: Agria, evt andre forsikringsselskap.

Sak 006/17: Jubleumsgave til medlemmer

Styret er ikke positive til å bruke klubbens midler på jubileumsgave. Vi anser at klubbens midler kan brukes bedre på andre aktiviteter (se sak 008/17).

Vedtak: Vi har ingen jubileumsgave på Spesialen.

Sak 007/17: Æresmedlemskap og påskjønnelser

Det ble diskutert forskjellig rundt dette. Vi ønsker å belønne enkeltpersoner for sin innsats for klubben. Spesielt nevnt her er Øivind Berg Larsen, Gunn Marit Myhre og Nanna Due. Vi ønsker også å gi en ekstra oppmerksomhet til personer som har vært langvarig med i rasen (Susanne Kleffelgård og Odd Myhre). Vi konkluderte ikke med hva som gis til hvem.

Sak 008/17: Jubileumsarrangement

Vedtak: Vi arrangerer et åpent seminar til høsten. Komité for arrangementet er Lene, Heidi og Aud-Ingri.

Sak 009/17: Eventuelt

Utestående fordringer. Disse purres på og sendes eventuelt til inkasso hvis det ikke gjøres opp.

T-skjorter Spesialen. Vi bestiller jubileums T-skjorter til Spesialen hos Snasent.

Utstillingen på grensen. Be komiteen sjekke hvordan det er med overnattingsplasser og klarere med Mattilsynet angående vaksinasjoner.

Økonomi Spesialen. Vi ber Øivind gå gjennom bilagene for Spesialen og synliggjøre økonomien i arrangementet.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram