Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 18/01-2024

Til stede: Bente Lene, Per Arne, Janne, Nigel, Thomas, Mette og Monica

Orienteringssaker

Medlemmer - 46 medlemmer, 126 ubetalte krav.  I 2023 endte vi på 178 medlemmer

Status på utstillinger - Dommere er klare, det er annonsert i sosiale medier og det er åpnet for påmeldinger. Utstillingen på Hønefoss blir på Ask.

Avlsseminar i regi av NKK siste helgen i januar. Tre av medlemmene i Helsekomiteen deltar.

Møte med regionskontakter 30.01 -  Monica sender innkalling. Bente Lene møter fra styret. 

Helsekomiteen har hatt møte med Anne Birgitte vedr forslaget hun hadde på årsmøte i 2023. Helsekomiteen arbeider videre med dette etter avlsseminaret. Leder formidler fremdrift på neste styremøte. 

Sak 1/2024

Klubben har fått flere bøker i gave fra tidligere ulvehundeier Åse Garstad. Hvordan skal vi forholde oss til det. Det er flere alternativer som eks å lodde ut, auksjonere bort, gi i gave etc.

  • Raising, showing and breeding the Irish Wolfhound, Elizabeth C. Murphy
  • The Irish Wolfhound - the owners library, Catherine G. Sutton
  • The Irish Wolfhound, Phyllis Gardner
  • The Complete Irish Wolfhound, third edition,  Alma J. Starbuck
  • You and your Irish Wolfhound, A.K. Donovan 
  • The Irish wolfhound guide, Alfred de Quoy

Klubben fikk også en bokgave fra MaryMcBride da hun dømte Spesialen i 2023, Sleeping Partners av Cecil Aldin.

Styret mener alle medlemmer må få mulighet til å delta for å kunne få tak i disse bøkene- i Thomas og Janne vil sammen med Monica lete opp priser på bøkene til neste styremøte. Styret vil da ta stilling til hvordan forvalte disse bokgavene på best mulig måte. 

Sak 2/2024 Fremme sak til RS 

Stemmegivningen på RS er i dag ikke demokratisk. Leder ønsker at klubben skal fremme forslag til årets RS om en mer demokratisk stemmegivning. I Danmark og Sverige er det en mer demokratisk måte å dele stemmer på. 

Styret mener det er viktig å bedrive lobbyvirksomhet slik at flere raseklubber kan gå sammen om forslaget. Bente Lene skriver et forslag til neste styremøte.

Sak 3/2024 Programvare til redaksjonen

Ny redaktør vil trenge programvare for å kunne lage Ulvehunden. Pris på Adobe pakken er 30 dollar per mnd, dvs ca 4000,- per år. Et argument for å benytte seg av Adobe da den forrige redaksjonen da kan hjelpe. 

Vedtak: Styret innvilger pengene. 

Neste møte er 22.2 kl 1900

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram