Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 19/03-2024

Til stede: Bente Lene, Janne, Nigel, Thomas, Per Arne og Monica.

Meldt frafall: Mette

Orienteringssaker

  • Medlemmer - 161 medlemmer, 14 ubetalte krav.  I 2023 endte vi på 178 medlemmer
  • Webinar/seminar om hjerte - hittil 23 påmeldte
  • Delegat til FIWC - Monica Jensen eller Øivind Berg Larsen deltar med fullmakt om de rekker frem i tide.
  • Leder skriver utkast til årsrapport
  • Orientering av oppfølging av sak fra forrige gang vedr etiske retningslinjer
  • Orientering Helsekomiteen
  • Bergensutstillingen - dommerendring grunnet manglende autorisasjoner
  • Leder tar kontakt med leder av valgkomitee for oppstart av arbeidet og mtp nye medlemmer til komiteen.

Ingen saker til behandling. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram