Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 19/5-2014

Tilstede: Per-Arne, Linda, Monica, Arne-Johan, Kristin og Eva.

Saksliste:

Sak 026/14 Godkjenning av referat fra forrige styremøte.

Referatet ble godkjent.

Sak 027/14 Deltakelse på Dogs4All 2014

Irsk Ulvehundklubb Norge deltar på Dogs4All 2014 og Per Arne ber region Østlandet Sør ta ansvar for arrangementet.

Vi sørger for at der er ulvehunder til stede på ”standen” hele tiden.

Sak 028/14 Videre arbeid med RAS

Styret takker helsekomiteen for arbeidet med RAS. Dokumentet legges ut på websidene og sendes på e-post til medlemmer med e-post.

Det orienteres om RAS etter generalforsamlingen og gis mulighet til innspill i forbindelse med orienteringen.

Styret gjør endelig vedtak om RAS etter generalforsamlingen og før fristen for innsending 1. juli 2014.

Sak 029/14 Behandling av årsmeldinger, innsendte forslag og andre saker til generalforsamlingen.

Styret gikk gjennom årsmelding og øvrige sakspapirer til generalforsamlingen. Med korrigeringer ble styrets beretning, kommentarer til de innsendte forslagene og forslag til valgkomite godkjent.

Sak 030/14 Eventuelt

Bilen til Monica som skal dra hengeren til Ulvehundklubben, er ikke helt i form. Monica og resten av styret prøver å finne andre som evt kan ta hengeren med seg.

Premiekomiteen arbeider med å finne fine rosetter til Spesialen. De ber om å få kjøpe inn fra et utenlandsk firma (http://www.premiererosettes.com) Styret stiller seg positivt til dette.  Klubben har for øvrig en del eldre rosetter som vi kan bruke, noe på Spesialen og noe på Hallingdalsutstillingen.

Styret avholder et nytt styremøte før Spesialen der vi blant gjennomgår klubbens kommunikasjonsstrategi samt revidert rasestandard.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram