Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 21/05-2025

Til stede: Janne,Bente Lene, Nigel, Thomas og Monica

Meldt avbud: Per Arne, Mette

Orienteringssaker

  • Medlemmer - 170 medlemmer, 9 ubetalte krav.  I 2023 endte vi på 178 medlemmer
  • Orientering fra Helsekomiteen - Nye RAS må være klart og godkjent senest 1.1.2026
  • Status Bergensutstillingen 
  • Ekstra storcert i 2027 er innvilget av NKK
  • Godkjenne referat fra sist møte
  • Se over regnskap før det sendes til revisor

Sak 15/2024 Ulvehundseminar 2025

Dette bør holdes så tidlig som mulig etter nyttår. Arbeid med å innhente priser på aktuelle steder bør startes snarest. 

Vedtak: Monica starter med å be ulike hoteller om tilbud. Arbeid med program startes i august når nytt styre har konstituert seg.

Sak 16/2024  Forhåndsstemmer 

På NKK sitt webinar om styrets arbeid tidligere i år ble det lagt frem at forhåndsstemmer kan sendes inn via e-post. De som velger å benytte seg av dette sier fra seg sin rett til å være anonym.Det er viktig at det kommer klart frem at det vil være mulig for den eller de som mottar e-posten å se hva som er stemt. De som ønsker å være anonyme kan som før sende per post.

Vedtak: Det gis mulighet for å forhåndsstemme både per epost og per brev.

Sak 17/2024  Formalisere samarbeid mellom de ulike myndeklubbene mtp myndeutstillinger

Kan det være en tanke å ha et årlige møte med de andre myndeklubbene, altså Norsk Myndeklubb, Norsk Greyhoundklubb og Norsk Whippetklubb. Agenda kan da være hva de ulike klubbene planlegger, hvilke dommere de ønsker til ulike utstillinger, annonsere og reklamere for hverandres utstillinger i katalogene til hverandre. Dette må også da legges inn i årshjulet vårt.

Vedtak: Styret er positiv til dette. Leder inviterer de andre myndeklubbene til møte i oktober.  

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram