Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 21/11-2023

Til stede: Bente Lene, Nigel, Janne, Per Arne, Thomas og Monica
Meldt forfall: Mette

Orienteringssaker

Medlemmer - 178 medlemmer, derav to utenlandsmedlemmer, 13 ubetalte krav. Dette er et mer medlem siden forrige styremøte.
Leder har vært i kontakt med medlemmer som ikke har betalt medlemsskap. Noen ønsker å fortsette sitt medlemskap, andre ikke da de ikke har ulvehund lengre.

Info fra NKK om fast dato for søknad om utstilling, trer i kraft fra november 2024

Dommere - informasjon vedrørende arbeide knyttet til dommere.
Det jobbes med og det er så smått startet å komme på plass.

RS - orientering

Leder orienterte fra møtet. Referat ligger tilgjengelig på NKK.

Ulvehunden - ny redaktør fra nyttår.

Gunn Kristin og Anne-Birgitte tar et møte etter at julenummeret er ferdig. Styret må beslutte om det skal kjøpes programvare eller bruke gratisabonnement. Dette styrebehandles på neste møte. Per Arne tar seg av opplæring i bruk av programvare som blir valgt.
Det skal sendes ut spørreundersøkelse til medlemmer om hva de ønsker bladet skal inneholde

Sak 24/23 Søknad om pengestøtte vedr webinar om hjertetesting

Det er ønsket å ha et seminar om hjertetesting. Det er kommet informasjon om at de anbefalingene om hjertetesting slik de er nå ikke samsvarer med det kardiologene vurderer er det beste. Helsekomiteen ønsker å invitere til webinar med Livva Vatne som er en av de godkjente kardiologene i Norge. Dette slik at eventuelle nye retningslinjer og anbefalinger skjer tuftet på oppdatert kunnskap fra fagfeltet. Det arbeides med to ulike alternativer der det ene er et heldigitalt webinar. En annen mulighet er å møtes i lokaler i Oslo som en får tilgang på gratis. Da vil det være fasiliteter som gjør det mulig å også møte digitalt. Livva Vatne tar kr 5000,- for 45 minutter som da inneholder en faglig del og en del med muligheter for spørsmål og diskusjoner. Helsekomiteen antar at det er behov for 1,5 time, det vil si at det vil koste kr 7500,- Det tas sikte på å ha dette webinaret i midten av januar/starten av februar.

Vedtak: Styret innvilger kr 7500,- til webinar. Styret ønsker at Helsekomiteen arrangerer flere webinarer med fokus på andre helseområder som eks HD/AD, allergi mm.

Sak 25/23 Myndefest Ringerike

Det har de to siste årene vært arrangert på Montessoriskolen på Ask (2022) eller idrettsbanen på Veme (2023). Årsaken til flytting i 2023 var bygging på området på Ask. Det er fordeler og ulemper med begge steder.
Vedtak: Styret lar avgjørelsen være til utstillingskomiteen.

Sak 25/23 Opplæring av flere personer

Klubben trenger at flere nøkkelpersoner i klubben får opplæring i ulike oppgaver som eks web, søke om utstilling etc.
Vedtak: Web kurs på nyåret for bruk av og oppdatering av websiden. Per Arne utarbeider skriftlige instrukser på de ulike ansvarsområdene han har slik at flere kan utføre dette.

Neste styremøte er torsdag 18.01.2023 kl 1900

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram