Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat Styremøte 21/3-2018

Referat fra styremøte 21/3-2018 Irsk Ulvehundklubb Norge

Tilstede: Erik Marthinussen, Tanja Horn Bolset, Heidi K. Vaslestad Winjum, Monica Bjørnsen, Eivind Holm

Ikke Tilstede: Janne Grete Moen

Sak 1/18 Ny leder

På grunn av sykdom har klubbens leder Lene Tidemansen Bergsvåg vært nødt til å trekke seg fra sitt verv i klubben. Heidi K. Vaslestad Winjum blir ny leder og Tanja Horn Bolset ny nestleder frem neste årsmøte. Erik Marthinussen går også fra varamedlem til styremedlem.

Sak 2/18 Skal vi ha stand på Dogs4All?

Vedtak: Styret vil takke ja til plass, og ta opp igjen spørsmålet på årsmøtet.

Sak 3/18 Helsekomite ønsker litt oppgaver fra styret.

Styret foreslår å oversette skrivet «behandling av lungebetennelse hos Irsk Ulvehund» til norsk.

Monica vil også sende ut skrivet til veterinærer.

Sak 4/18 Forslag om flytting av spesialen

Styret ser ikke noen løsning på det økonomiske rundt flyttingen.

Det har blitt sjekket opp hva det vil koste med en henger stor nok til å flytte på utstyret, og 50-60000 kr har klubben ikke midler til.
Skal dette gjøres må det utarbeides en plan med oversikt over kostnader.

Sak 5/18 Lovendringer iht. NKK

Per Arne ser på saken, og tar den opp på generalforsamlingen.

Sak 6/18 Nye medlemmer til valgkomiteen.

Styret forhører seg om nye kandidater.

Sak 7/18 To Izettle er bestilt

Sak 8/18 Forslag til budsjett og handlingsplan 2019

Per Arne hjelper med dette

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram