Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 21/6-2013

Protokoll over styremøte fredag 21. juni på Gol

Deltakere: Per Arne Flatberg (referent), Monica Fornebo Eliassen, Therese Haugen, Eva Grimstad,, Tone E. Hagen. Forfall: Arne J. Aastvedt og Karl Hallvard Beck

Sak 022/13: Godkjenning av referater fra styremøter

Referater fra styremøte 2/13, 3/13, samt protokoll over epost-vedtak fra mai 2013 og juni 2013 ble godkjent.

Sak 023/13: Fordeling av arbeidsoppgaver generalforsamling

Styret fordelte arbeidsoppgaver i forbindelse med generalforsamlingen.

Sak 024/13: Eventuelt

Materialforvalter

Monica Fornebo Eliassen tar over som materialforvalter, og tar med seg hengeren hjem fra Gol.

Dogs4All

Irsk Ulvehundklubb Norge deltar på Rasetorget under Dogs4All. Per Arne melder oss på.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram