Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 22/2 2022

Tilstede: Monica Jensen Seland, Eivind Øverli Holm, Eva Matre, Per Arne Flatberg (Referent)

Orienteringssaker: 

Medlemstall:

2021: 190 betalte medlemskap + 5  utenlandsmedlemmer

2022: 162 betalte/ 15 ubetalte krav (totalt 177) + 5 utenlandsmedlemmer som ikke har betalt ennå.

Ny redaktør: Monica og Eivind oppdaterer på leiting i medlemslister.

Per Arne lager et felles dokument med aktuelle personer. Monica og Eivind fortsetter å ta ansvar for bemanningen.

Høringsutkast innavl - bedt Helsekomiteen, men ikke hørt eller mottatt noe. Monica purrer. Frist for innsending er 28. februar.

Utstillingskomiteen. Eva og Øivind har hatt møte om dette. Frode blir plassjef. Usikkerhet om vi fortsatt skal ha lydighet på spesialen. Få påmeldte og vanskelig å skaffe dommer. Utstillingskomiteen arbeider videre med vurderinger.

Ulvehundseminar: Oppdatering på arbeidet

Ulvehundseminar - hotell. Sendt ut til fire ulike hotell. Landet på Olavsgård som det beste alternativet. 

Mange henvendelser fra andre raseklubber som ønsker å bruke IUKN sin valpekjøperguide fordi den er så god. Vi er positive til alle som spør.

Sak 42- 21/22:  872 - Fall of kingdoms and the birth a country 

Marthe Ludvigsen skal støtte crowdfounding som er opprettet slik at fimen kan gjøres ferdig. De som er med på sponsingen får navnet sitt på rulleteksten. Marthe har kommet med en forespørsel om å få Irsk Ulvehundklubb i rulleteksten i stedet for eget navn. Mer informasjon om crowdfounding og filmen kan finnes her:

https://www.indiegogo.com/projects/872-the-movie--2?fbclid=IwAR2Li-NKfdI3kAl1iNA6XYUJhoysiDqVBiSBga0YT93Z3fmurt66B2l4EVE#/

Vedtak: Vi er glad for at Marthe Ludvigsen vil donere penger i klubbens navn. Vi prøver å dele crowdfundingen i sosiale medier som enkeltindivider.

Sak 43-21/22: RAS - utsatt 

Ny frist for RAS er juni 2023. Vi må nok søke om utsettelse for å forankre det på generalforsamling. Styret ser på RAS-dokumentet som svært viktig for rasen, og er glad for at det endelig kommer en tidsplan for revisjon av dette fra NKK sin side.

Helsekomiteen instrueres om å lage tidslinje for RAS-arbeidet.

Sak 44-21/22: Kommende styremøter

29. Mars

3. Mai 

27. Mai 

Sak 45-21/22: Eventuelt

Elin kan ikke være til stede på Spesialen. Utstillingskomiteen er informert og jobber med å finne ny(e) ansvarlig(e) for premiekomitearbeidet på stedet.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram