Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 22/8-2023

Til stede: Janne, Per Arne, Mette, Bente Lene, Thomas, Nigel og Monica

Sak 01/23 Konstituering av styret                                                          

Monica meldte seg som sekretær i styret som er den oppgavene som ikke er besatt.

Styreoppnevnte oppgaver:

Per Arne ønsker å fortsette som delegat i FIWC samt som kontaktperson inn mot Raseklubbenes fellesallianse. Valpeformidler, helsekontakt og kasserer blir spurt om de ønsker å fortsette ett år til. Dette gjøres før neste styremøte.

Per Arne oppdaterer informasjon på klubbens hjemmeside og i Brønnøysundregister

Sak 02/23 Regionskontakter og deres oppgaver

Styret vil kalle inn regionskontakter til et digitalt møte med agenda aktivitet i regionene, hvordan og hvor søke midler til aktivitet og hvordan finne egnede  lokaler. 

Styret må informere alle regionskontakter om ulik støtte og hvordan arbeide praktisk med å søke .

Ann har behov for en pause som regionskontakt for en periode, Thomas tar over for henne da. Det er også behov for regionskontakt i Østland Nord og i Nordvestland og Trøndelag. Det er budsjettert med kr 10.000,- i midler til aktivitet i regionene for 2023.

Vedtak: Møte med regionene 26.september kl 19-20.00

Sak 03/23 Sak unntatt fra publisering grunnet hensyn til personvern

Sak 04/23 Søknad fra region Vestland 

Søker om støtte til kurs i “massasje og stretching” Kurset koster 1200,- per deltaker og regionen vil også bidra økonomisk til dette. Det er plass til 6 deltakere på kurset som skal holdes i høst. Regionen ber om 250,- per deltaker.

Vedtak: Styret innvilger kr 1500,- til regionen

Sak 05/23 Søknad fra region Nord    

Regionen har per i dag ikke egne midler og det er en region det er vanskelig å arrangere aktivitet  grunnet få medlemmer og store avstander. Regionen ønsker å holde to kurs på samme helg da det vil gjøre det praktisk gjennomførbart. Det vil da bli handlerkurs og pelsstellkurs. Regionen har vært i kontakt med Tone Hagen som reiser til Bodø. Regionen søker om midler til flybillett og leie av lokale.

Vedtak: Styret innvilger inntil 1500,- for flybillett samt leie av lokale til kurset.

Sak 06/24  NKK ønsker forslag til dommere

NKK har bedt klubben om navn på minimum fire dommere som klubben ønsker til NKK sine utstillinger. Det er nå i underkant av 10 myndeutstillinger i løpet av ett år, det er viktig at dommere til disse ikke dømmer på NKK sine utstillinger       

Vedtak: Forslag på dommere som er spesialist på ulvehund/mynde sendes til alle styremedlemmer snarest og så utarbeides det en liste og sendes NKK.   

Sak 07/23 Søke om utstillinger i 2024                                            

Myndefest i Bergen søndag 26.mai

Spesialen på Gol søndag 23.juni 

Myndefest Hønefoss 20. og 21.juli

Per Arne tar ansvar for at det blir søkt om.

Sak 08/23 Askim-saken                                        

Klubben har mottatt en forespørsel fra Hilde Lorentzen. Hun ber klubben om to ting. Det ene er hjelp til å påvirke til at hundene får tilsyn fra veterinær/evnt noen som kjenner rasen. Hundene trenger å få sett på sår, klør og pels. Det andre er økonomisk bistand knyttet til utgifter til advokat og kennel.

Styret mener at hundene sin velferd er det viktigste uavhengig av hvordan situasjonen oppstod og hva beslutningen blir videre.   

Vedtak: Styret ved leder kontakter Mattilsyn/politi/veterinær samt tilbyr hjelp under et eventuelt tilsyn med hundene. Klubben bidrar ikke økonomisk i denne saken. Leder informerer Hilde.

Sak 09/23 LC-regelverket og håndtering av det

Nytt møte 28.08 der leder stiller. Styret opplever at det er vanskelig å få tak i hva som er hva innenfor diskusjonene knyttet til dette, men mener at de viktige er at regelverket blir avklart. 

Styremøter og andre møter

 • 25.september kl 1900 - Webinar knyttet til nye avlsregler
 • 26.september kl 1900 - møte med regionskontakter. Leder, nestleder og sekretær deltar, andre fra styret deltar om de har mulighet.  
 • 26.september kl 2000 - styremøte
 • 24.oktober kl 1930 - styremøte
 • 14.november kl 1930 - styremøte
 • 19.desember kl 1930 - styremøte om det er saker som ikke kan vente 
 • 16.januar kl 1930 - styremøte
 • 20.februar kl 1930 - styremøte
 • 19.mars kl 1930 - styremøte
 • 23.april kl 1930 - styremøte
 • 21.mai kl 1930 - styremøte
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram