Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 23/11-22

Tilstede: Monica, Anne Lene, Eva, Eivind, Janne og Nigel

Meldt forfall: Per Arne.

Orienteringssaker: 

  • Medlemmer: 196 inkludert utenlandsmedlemmer, det vil si to nye medlemmer siden forrige møte.
  • Ny redaksjon: Michael Watters, Tove Kristin Ludvigsen, Rhonda Guttulsrød og Torunn Seland
  • Representantskapsmøtet -RS - det viktigste

Sak 75-2022: Blomster til æresmedlem i forbindelse med dødsfall i nær familie.

Viser til styrevedtak i sak 12-21/22 der det ble bevilget 500,- til æresmedlem i forbindelse med dødsfall i familien. Forslag til vedtak: Styret bevilger 500,- til donasjon til Naturvernforbundet. 

Vedtak: Styret opprettholder tidligere vedtak om å bevilge 500,- til donasjoner/gaver ved dødsfall i nær familie til æresmedlemmer. 

Sak 76-2022: Spesialen 2023

Viser til sak 29-21/22 om å spørre Mary McBryde om å dømme i 2023. Om hun ikke kan, hvem skal vi da spørre. 

Vedtak:Styret ber utstillingskomiteen komme med forslag til dommere vi kan kontakte, men vi har pr nå forslag om å kontakte Ann Webb som reserve. Styret ønsker at Øivind fortsetter å ha kontakt med dommerne som han har hatt tidligere. 

Sak 77-2022: NKK sitt innspill til Mattilsynet på utkast til forskrift om hundeavl.

Dette er sendt ut på e-post mandag 21.11.22. Vi drøfter innholdet på møtet.

Vedtak: Da ikke alle har fått lest ordentlig igjennom dette, skal styret drøfte dette på møte i Januar og hele styret skal lese godt igjennom dette til da. 

Sak 78-2022: Antall utstillinger

I dag er det slik at klubben sier ja til alle søknader om utstillinger. Hva tenker vi om det?

Vedtak: Ingen vedtak gjort, men saken er drøftet. 

Sak 79-2022: Eventuelt

Det kom ikke inn noe sak under eventuelt

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram