Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat Styremøte 23/5-2018

Tilstede: Janne Grete Moen, Tanja Horn Bolset, Heidi K. Vaslestad Winjum og Eivind Holm.

Ikke tilstede: Monica Bjørnsen

Sak 9/18

På generalforsamlingen kommer det forslag om å gå bort fra fullcert.-ordningen.

Styret stiller seg nøytal til forslaget, og avventer generalforsamlingen på Gol.

Sak 10/18

Lovendring i NKK. Per Arne vil på generalforsamling legge frem forslag for nye formuleringer av lover og vedtekter i IUKN for å tilpasses NKKs lover og vedtekter.

Styrets innstilling er at generalforsamlingen burde støtte forslaget.

Sak 11/18

Helsekomiteen vil på generalforsamling legge frem forslag til nye retningslinjer for avl.

Styrets innstilling er at generalforsamlingen burde støtte forslaget.

Sak 12/18

Styrets innstilling til valgkomite:

  • Laila Korsjøen (1 år igjen)
  • Hilde Lorentzen (1 år igjen)
  • Knut Olav Wille (2 nye år)
  • Aud Ingrid Fure Ny, 2 år
  • Heidi Winjum Vara
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram