Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 25/04-2024

Til stede: Bente Lene, Per Arne, Nigel, Janne, Thomas, Mette og Monica

Orienteringssaker

  • Medlemmer - 166 medlemmer, 10 ubetalte krav. 
  • Webinar/seminar om hjerte - 38 deltakere
  • Godkjenning referat fra mars
  • Oppdatering av protokoll lungebetennelse på hjemmesiden må gjøres
  • Gjennomgang av påstartet arbeid med med årsberetning

Sak 10/2024  Administrator Facebookgrupper for regionene

I dag er det noe vilkårlig hvem som er administrator på disse gruppene. Dette gjør det sårbart å opprettholde tilgang på de om noe uforutsett skulle skje.

Vedtak: Facebookgruppen Irsk Ulvehundklubb Norge skal også være administrator på de regionale sidene sammen med den som er regionskontakt.

Sak 11/2024 Revisjon av RAS (rasespesifikk avlsstrategi)  og revisjon av etiske retningslinjer

Helsekomiteen arbeider med dette. Styret trenger å diskutere hvordan vi skal sørge for at eventuelle endringer blir forankret hos medlemmene og da særlig oppdrettere.

Styret vurderer at det trolig er for lite tid frem til årsmøtet å skulle forankre dette hos medlemmer og oppdrettere. Styret foreslår at en ser arbeidet med RAS og etiske retningslinjer sammen med Ulvehundseminaret som skal avholdes i 2025. Det bør være mulig å avholde det tidlig på året. Det vil også trolig være behov for en direkte kontakt med regionene for å få dette forankret hos flest mulig.

Helsekomiteen har et særlig stort arbeid bak seg og også fremover. Styret anerkjenner at det er en særlig stor oppgave for Helskomiteen å revidere både RAS og etiske retningslinjer. Styret ønsker at Helsekomiteen får mere tid og ressurser om de ser behov for dette. Styret ønsker at Helsekomiteen kan legge frem en fremdriftsplan for dette arbeidet på årsmøtet.

Sak 12/2024 Revisjon budsjett

Budsjett for 2024 ble revidert og forslag til budsjett for 2025 ble lagt frem. På årets budsjett ble det satt av inntil kr 10000,- til innkjøp av nye premiebukker og telt.

Sak 13/2024 Utsending av innkalling til årsmøte og årsmøtepapirer - mulig endring av rutine

Rutinen per nå er utsending av dette per e-post til adressen som medlemmer har lagt inn i dogweb via MailChimp. Det sendes da ut som et nyhetsbrev. Dette gjør det som på et tidspunkt har “unsubscribed” ikke vil kunne motta epost i fremtiden. 

Vedtak: Årsmøtepapirer blir sendt ut via annet program.  Leder sender forespørsel til NKK om at det blir mulig for klubbene å sende ut epost til medlemmer via NKK.

Sak 14/2024 Eventuelt 

Innkalling til representantskapsmøte 15. og 16. juni på Gardermoen. Leder deltar. 

Styret valgte Øivind Berg Larsen som ny delegat til FIWC. Han deltar da på møtet 30.05 i Ungarn

Neste styremøte er 21.mai kl 1900

Eventuelle innkomne saker til årsmøtet mellom 22-26.mai behandles enten per epost eller i ekstra styremøte

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram