Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 25/10-21

Til stede: Monica Jensen Seland, Eivind Øverli Holm, Eva Matre, Marthe Ludvigsen, Espen Uvaag, Per Arne Flatberg (Referent)

Orienteringssaker: 

Medlemstall: 187 betalt/178 aktive. 5 utenlands i tillegg. Det vil si to nye medlemmer siden forrige styremøte.

Jubileumsåret 2027: Positiv, midlertidig tilbakemelding fra FIWC som styrebehandler forslag om utstilling i Norge i løpet av de neste ukene. Jubileumsbok er fortsatt på idestadiet.

Ulvehundseminar: Marthe Ludvigsen og Eva Matre er foreløpig med. Vi arbeider med å supplere til komiteen for dette. Finner datoer og sted når terminlisten for 2022 er klar. Marthe og Eva arbeider med ideer til program. Monica arbeider med å supplere komiteen.

Sak 23-21/22: Referat fra regionsmøter

Skal det sendes ut til alle medlemmer eller publiseres på hjemmeside og Facebook?

Referat fra regionsmøter høsten 2021

Møtene ble avholdt via Zoom og innkalling gikk ut via e-post, på hjemmesiden og på Facebook. Fra styret har Monica Seland og Per Arne Flatberg vært til stede.

Styret har på møtene informert om hva som er oppgavene til styret dette året. Oppgavene er knyttet til handlingsplanen som ble vedtatt på generalforsamlingen på Gol i juni. Det skal selvsagt arrangeres Spesialutstilling på Gol Sankt Hans-helgen der vi håper at så mange som mulig tar turen. Siste helgen i juli blir det myndeutstilling på Ask på Hønefoss. Det skal i 2022 arrangeres et Ulvehundseminar for alle medlemmer, det kommer flere webinarer og vi vil arrangere introduksjonstrening i Lure Coursing. Styret har startet med planlegging av klubbens 50 år jubileum i 2027, jubileumsbok og å søke om å avholde den europeiske ulvehundutstillingen, FIWC, samme år. Medlemsbladet Ulvehunden skal og bli gitt ut. 

Tips til aktiviteter som kan avholdes er turer, nose work, lydighetstrening, lotteri, pelsstellkurs, lure coursing, utstillingskurs og blodspor. Noen regioner har juletreff og andre har nyttårsturer.

Det er mulig å søke om støtte til aktiviteter, styret er behjelpelig med dette. Om en skal holde et kurs som feks pelsstell kan en få inntil 200,- per time tilbake. Kravet er at kurset må være på minst fire timer, men det må nødvendigvis ikke gjennomføres på en dag. Mer informasjon finnes på https://www.naturogmiljo.no/studieplaner/katalog?org=NKK. Dokumenterte utgifter vil utløse midler fra styret på 10% ved innsending av kvittering og momskompensasjon. 

Styret gikk og gjennom sine forventninger til regionskontaktene. Det er en forventing om at det arrangeres aktivitet for medlemmene i regionen, gjerne i samarbeid med andre regioner. Samtidig er det stor forståelse for at der er mer utfordrende i regioner med få medlemmer og store avstander. Alle aktiviteter er åpne for alle medlemmer uansett hva region de hører til. Det er og åpent for de som ikke har vært medlem av klubben tidligere, men som er nysgjerrig på ulvehund og klubben. Regionskontaktene skal være et kontaktpunkt for medlemmene, administrator på Facebook-siden og disponere regionens bankkonto.

I region Østland Nord ble møtet avholdt 8.september. Her møtte det tre medlemmer.  Det ble ytret ønske om hjelp til å sette i gang aktiviteter i regionen med at styret var pådriver for en aktivitetsdag for regionen der og Østland Sør blir invitert inn.  Det lykkes ikke å finne ny regionskontakt. Om det er noen som har lyst å ta på seg denne oppgaven er det bare å kontakte styret. Det vil bli gitt hjelp og veiledning om en ønsker det. 

21. september var det satt opp møte for Nord-vestlandet og Trøndelag. Her møtte det dessverre ingen. Det lykkes derfor ikke å finne ny regionskontakt. Om det er noen som har lyst å ta på seg denne oppgaven er det bare å kontakte styret. Det vil bli gitt hjelp og veiledning om en ønsker det.

På møtet til region Nord-Norge 28.september møtte det ett medlem.  Janne Kulstad i Bodø tok med glede på seg oppgaven med å være regionkontakt. Det er store avstander i regionen, men Janne vil likevel forsøke å skape aktivitet her.

5.oktober var det region Rogaland og Agder sin tur, men her møtte det dessverre ikke opp noen.

Region Østland Sør hadde møte 6.oktober og her møtte det seks medlemmer. Marit Båtvik ønsker å fortsette som regionkontakt.  Regionen hadde pelsstell-kurs 9.oktober, planlegger handlerkurs og lure coursing fremover. Det ble drøftet fordeler og ulemper med påmelding til aktiviteter og at oppdrettere kan minne valpekjøpere på de aktivitetene som er. 

Sist ut var region Vestland. Her møtte det syv medlemmer pluss da Monica og Per Arne fra styret. Det møtte og to medlemmer fra region Rogaland og Agder. Ann Sams fra Rogaland tok på seg oppgaven med å være regionkontakt der. Torunn Seland som har vært regionkontakt i lang tid ønsket å gi det videre til noen andre. Det var ingen som ønsket å ta det på seg, men det kom flere gode forslag i hvordan flere kan være med å ta ansvar for å arrangere ulike aktiviter. Det ble på møtet lagt en plan med flere turer, julefest og andre aktiviteter. 

Styret ønsker å takke dere som hadde anledning til å møte, en ekstra stor takk til dere som har ønsket å bli nye regionskontakter og til dere som fortsetter videre.

Vedtak: Vi publiserer på klubbens hjemmesider og reklamerer på klubbens facebook-sider.

Sak 24-21/22: Sakspapirer til RS

Se utsendt epost datert 22.10.2021

Sakspapirene til RS ble gjennomgått. 

Sak 25-21/22: Aktivitetsdag for Østland Nord

Det er kommet forslag om Dunder Lure Coursing, intro til LC, tur, hverdagslydighet.

Sak 27-21/22: Møtedatoer

Det er behov for å endre møtedatoer slik at det passer for flest mulige.

Vedtak: Vi tar styremøte 24. november som blir årets siste styremøte

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram