Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 26/10-2023

Referat fra styremøte torsdag 26.oktober 2023 kl 19.00

Tilstede: Bente Lene, Thomas, Mette, Per Arne og Janne

Forfall: Monica og Nigel

Orienteringssaker

Medlemmer - 177 medlemmer derav to utenlandsmedlemmer, 13 ubetalte krav

Helsekomiteen - leder informerer fra siste møte

Helsekomiteen ønsker et møte med Anne Birgitte for å få hjelp til å jobbe med strukturering og sette i system års rapportering om helse til rasen som ble vedtatt på årsmøtet. Per Arne spør Anne Birgitte om hun er villig til dette. 

Referater fra styremøter - frist for publisering

Referater skal være klare til neste styremøte for gjennomgang og publisering. 

Sak 18/23 Dommere til Spesialen og FIWC 2027

Styret må beslutte hvilke dommere vil skal invitere til å dømme Spesialen 2024 og 2025. Videre å komme med forslag til dommere til Spesialen 2026 og 2027. Det er også nødvendig å nå vurdere dommere til FIWC 2027. Se liste vedlagt fra Utstillingskommiteen.

Per Arne informerer om helsetilstand til først tenkte dommer.

Styret går igjennom listen som utstillingskomiteen har utarbeidet og gir utstillingskomminteen fullmakt til å kontakte dommere de mener er aktuelle for speisalen 2024 og myndefest på Hønefoss 2026

Sak 19/23 Andre utstillinger i 2027

Styret må ta stilling til hvilke andre utstillinger klubben skal arrangere i 2027. De aktuelle utstillingene klubben arrangerer er Bergenfest i mai i forbindelse med NKK, Spesialen og to dagers Myndefest på Veme/Hønefoss i slutten av juli.

Styret diskuterer dette og konkluderer at FIWC vil ta mye ressurser i 2027, men ønsker å beholde spesialen på Gol  i mindre format. 

Sak 20/23 Styreinstruks

Gjennomgang av styreinstruks og eventuell revidering av denne.

Drøftet og godkjent

Sak 21/23  Årshjul

Gjennomgang og eventuell revidering av årshjul.

Dette blir gått igjennom og redigert for bedre å passe nyere tid. Godkjennes

Sak 22/23 Representantskapsmøte (RS) 2023

Gjennomgang av saksdokumenter, alle bør lese disse før møtet. Avklare hva styret vurderer knyttet til saker som skal stemmes på, samt valg.

Per Arne informerer om saker som angår oss mer direkte. Bente Lene deltar på møtet. 

Sak 23/23 Eventuelt

Ulvehunden. Vi må intensivere søket for å finne noen til å fortsette arbeidet med bladet. Vedkommende må være interessert og være villig til å bruke tid på dette. 

Styret skal tenke igjennom om en spørreundersøkelse til medlemmene kan være aktuelt. Dette avgjøres til slutten av November. 

Neste styremøte flyttes til 21.11 kl 19. 00

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram