Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat Styremøte 26/8-2020

Referat fra styremøte i Irsk Ulvehundklubb Norge 26.8.2020 klokken 19

Til stede: Monica Jensen Seland, Espen Uvaag, Eivind Øverli Holm, Eva Matre, Kristell Edvartsen, Aud-Ingrid Fure. Elin Slåen deltok på vegne av premiekomiteen i sak 09/20-21.

Sak 07/20-21: Orienteringssaker

Medlemsstatus pr 26. august: 168 medlemmer. Det har vært flere utmeldinger etter årsmøtet. Se sak 14/20-21.

Sak 08/20-21: Kommunikasjonsformer i styrearbeidet

Hovedregelen er at saker diskuteres og vedtas på styremøter. Trenger vi ta beslutninger mellom styremøtene, sendes de ut på epost med de fristene som ligger i styreinstruksen. Vi bruker Messenger til kjappe beskjeder.  

Sak 09/20-21: Gjennomgang av utstilling 15.08.2020. 

Styret retter en stor takk til Premiekomiteen, utstillingskomiteen og den tekniske arrangøren, IUKN Østland Nord for å ha laget en hyggelig og god utstilling under uvante og vanskelige forhold.

Styret mener utstillingen viser behovet for mer dokumentasjon om hvordan vi lager utstillinger og for god kommunikasjon mellom styret, utstillingskomiteen, premiekomiteen og eventuell teknisk arrangør. Denne gangen var det dessverre flere ting som gikk galt. Det er styrets ansvar å sørge for at alt går som det skal, og vi beklager det som ikke gikk så bra.

Det ble ikke delt ut gavepremier fra klubben i tråd med det som stod i katalogen. Derimot ble disse premiene brukt som CK-premier. Vi sender ut kort med beklagelse til de som ikke fikk CK-premiene sine. De som skulle hatt andre premier får disse ettersendt. Monica koordinerer dette. 

Sak 10/20-21: Gjennomgang av formelle og uformelle roller i klubben.

 • Styret oppnevner Knut Olav Wille, Eivind Øverli Holm, Hilde Lorentzen og Tone Elisabeth Hagen til Helsekomiten. 
 • Styret oppnevner Per Arne Flatberg til FIWC-delegat. 
 • Styret ber Ingun Hinna fortsette som valpeformidler
 • Styret oppnevner Anne-Birgitte Larsen som redaktør av Ulvehunden.
 • Styret ber Kristell Edvartsen og Elin Slåen fungere som webredaksjon.
 • Styret ber Elin Slåen fortsette som økonomiansvarlig
 • Styret ber Espen Uvaag, Eva Matre og Øivind Berg Larsen danne utstillingskomite. Monica spør Øivind.
 • Styret oppnevner Per Arne Flatberg som representant til Raseklubbenes Fellesallianse
 • Vi oppnevner representant til NKKs representantskapsmøte senere.

Sak 11/20-21: Ny hjemmeside

Saken utsettes

Sak 12/20-21: Gjennomgang av styreinstruks

Styret tar instruksen til etterretning. Espen, Monica og Per Arne går gjennom og ser om det er noe som bør oppdateres og sørger for at eventuelle endringer blir styregodkjent.

Sak 13/20-21: Medlemsstatus og løpende medlemsverving

Saken utsettes

Sak 14/20-21: Håndtering av utmeldinger fra klubben

Monica sender epost til de som har meldt seg ut og gjør oppmerksom på at utmelding også kan bety utmelding fra NKK. Utgangspunktet er at vi ber de som ønsker det, melde seg ut via Min Side. Skal vi melde dem ut trenger vi uttrykkelig beskjed om når de ønsker å melde seg ut og at de er klar over at utmelding vil bety at de også melder seg ut av NKK dersom de ikke også er medlem av andre klubber.

Sak 15/20-21: Gjennomføring av handlingsplanen vedtatt av årsmøtet. Plan og delegering.

Saken utsettes

Sak 16/20-21: Dokumentarkivering og arkiv - generell løsning.

Saken utsettes

Sak 17/20-21: Møteplan for høsten

 • 14. september 19:00
 • 20. oktober 19:00
 • 1. desember 19:00

Sak 18/20-21: Eventuelt

Møtet hevet klokken 21:00

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram