Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat Styremøte 27/10-2014

Styremøte 6/14 i Irsk Ulvehundklubb Norge

27.oktober 2014 via Skype

Tilstede: Per Arne Flatberg, Arne Johan Aastvedt, Monica F. Eliassen, Linda Vabø,  Hanne Kristin Kjelsberg-Odden, Signe Korsøen Tofting

Referent: Linda Vabø

054/2014 Godkjenning av referat fra forrige møte

Referat godkjent.

055/2014  Beslutning om Hallingdal 2016 (Oppfølging av sak 43/14)

Saken er utredet i forbindelse med sak 43/14.

Styret vedtok i behandlingen av denne saken å "lodde stemningen blant medlemmene".

Vi sendte ut brev til alle medlemmene vi har epostadresse til, og ba om tilbakemelding på om de kan tenke seg å bidra til å arrangere Hallingdalsutstillingen og til de som har vært aktive om hva de tenker om utstillingens fortsatte skjebne. De aller fleste synes det var trist å avvikle utsstillingen, men der var heller ingen som ytret ønske om å være ”primus motor”.

Vedtak: Vi gjennomfører ikke Hallingdalsutstillingen i 2016. Mulige andre aktiviteter som blir vårt "loppemarked" behandles på neste styremøte. Alle i styret tenker gjennom forslag til inntekter for klubben.

056/2014 Dommer til Spesialen 2016

Oppfølging av sak 44/14 der vi vedtok følgende: Vi ber medlemmene om forslag til dommere, og setter opp en prioriteringsliste på neste styremøte.

Vi har fått inn forslag fra tre personer.

Vedtak: Styret tar en avstemning på nett som sist. Prioriteringslisten angir dommere vi forespør for 2016, 2017 og 2018. Vi spør ikke dommere som har dømt på spesialene i Norge/Sverige de siste ti årene.

057/2014 Tilskudd for kursdeltakelse

(Hanne Kristin forlater møtet under denne saken)

Hanne Kristin har søkt om støtte for å delta på NKKs adferdsseminar. Hun får totalkostnader på 2.800 kroner ved deltakelse på Seminaret.

Vedtak: Klubben er positiv til at aktive medlemmer deltar på slike aktiviteter og ønsker å støtte dette. Klubben dekker halvparten av disse kostnadene (kr. 1.400,-) og ønsker referat fra seminaret i Ulvehunden.

058/2014  Eventuelt

Vi trenger et nytt banner og noen bord til Dogs4All.

Vedtak: Klubben kjøper inn dette.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram