Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 27/5-2022

Til Stede: Monica, Per Arne, Eva

Forfall: Eivind

Ikke møtt: Espen

Orientering

FIWC har sagt ja til søknaden vår om å arrangere FIWC-utstilling i forbindelse med klubbens 50-årsjubileum i 2027.

Sak 51/2022: Gjennomgang årsberetning

Styret gikk gjennom forslag til årsberetning som ble godkjent.

Sak 52/2022: Gjennomgang årsregnskap

Styret gikk gjennom årsregnskapet for 2021 som viste et overskudd på 42.601,97 og vedtok regnskapet som klubbens regnskap for 2021.

Sak 53/2022: Gjennomgang øvrige årsmøtesaker og papirer

Endelig budsjett for 2022 og 2023 ble gjennomgått og vedtatt. Forslag fra Knut Olav Wille og Øivind Berg Larsen ble gjennomgått og sendes til behandling på årsmøtet uten formell anbefaling fra styret.

Styret vedtok en målsetning om å bygge opp egenkapitalen til rundt 300.000 fram mot jubileet i 2027 og fremmer sak om det til årsmøtet.

Styret fremmer sak om årlig tilskudd til IWDB i tråd med tidligere vedtak.

Per Arne setter sammen sakspapirene og sender ut.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram