Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 27/9-2021

Tilstede: Monica J. Seland, Espen Uvaag, Per Arne Flatberg (referent), Eivind Ø. Holm, Eva Matre

Forfall: Kristell Edvartsen, Marthe Ludvigsen

Orienteringssaker: 

Medlemstall: 185 betalt/176 aktive. 5 utenlands i tillegg 

Oppdatering Ask-utstillingene: Ca 20.000 i overskudd. God stemning

Regionsmøte Østland Nord: Tre møtte

Regionsmøte Region Nord-vestlandet og Trøndelag: ingen møtte

Sak 12-21/22: Rutiner utsending av Ulvehunden i retur

I dag sendes bladet ut til medlemmer uten ekstra kostnad for medlemmet. Det koster klubben 45,- per blad. Leder har praktisert å sende e-post til det aktuelle medlem og spørre om de har flyttet og for så å få ny adresse. Medlemmet har fått tilbud om at leder endre adressen deres eller de kan gjøre det selv. De som velger å endre selv, men ikke gjør det har så måtte betale for utsendelse av neste nummer som har kommet i retur. Bør alle som ikke endrer adressen sin betale for kostnaden eller er dette en service klubben skal påta seg?

Vedtak: Vi sender ut epost ca en uke før utsendelse av bladet med påminnelse om å endre adresse om man har flyttet. Vi fortsetter å sende epost til de som kommer i retur, men har de flyttet uten å legge inn endring, må de betale ettersending selv.

Sak 13-21/22: Aktivitetsdag for Østland Nord

Medlemmene på medlemsmøte ytrer ønske om en aktivitetsdag. Innhold, dag og gjennomføring.

Vedtak: Vi spør Marit Båtvik om å organisere. Viktig at det blir sosialt og hyggelig. 

Sak 14-21/22: Videre planlegging av Ulvehundseminaret 2022

Nedsetting av arbeidsgruppe. 

Vedtak: Eva Matre og Marthe Ludvigsen har hovedansvaret. Monica spør også Natscha Lie, Filip Tufte Johansen og Rhonda Guttulsrød om å delta i komiteen. Seminaret skal foregå i løpet av 2022. 

Sak 15-21/22: Videre planlegging av jubileumsåret 2027

Per Arne og Øivind har sagt ja til å ha hovedansvar for eventuell FiWC-utstilling. Mail er sendt FIWC for å sondere muligheter. Komiteen har undersøkt tre potensielle plasseringer av utstillingen som alle oppfyller behovene vi har. Komiteen ber styret prioritere mellom de tre alternativene.

Vedtak: Prioritet: 1. Venabygdsfjellet, 2. Beitostølen, 3. Halden

Sak 16-21/22: Redaktør Ulvehunden

Hvordan arbeider vi videre med dette?

Vedtak: Vi ber om medlemmer som har lyst til å være del av redaksjonen i neste nummer av Ulvehunden. Vi trenger en større redaksjon når AB gir seg, og må være obs på å gi den nye redaksjonen god støtte.

Sak 17-21/22: Øvrige verv

Status på komiteer og styrevalgte verv for øvrig.

Kristell har flyttet til USA. Vi må derfor supplere premiekomiteen. Eivind ønsker ikke å fortsette i Helsekomiteen. 

Vedtak:
Espen Uvaag går inn i helsekomiteen som konstituerer seg selv.

Vi spør Elin om det er noen hun kan tenke seg å ha med seg i premiekomiteen.

Sak 18-21/22: Webinarer i høst

Fra forrige styremøte:
Tenker på et webinar om historien til rasen. Vi vil gjerne spørre Liz Thornton om å holde dette. 

Eivind spør Marit om hun kan være interessert i å lage pelsstell-kurs online.

Førstehjelp for ulvehund er også et aktuelt tema. Det samme er dermatologi

Vedtak: Marit har ikke lyst til å ha pelsstell-seminar. Eivind lager video av pelsstell-seminaret i Østland Sør, som legges ut på hjemmesidene sammen med introvideoen til pelstell.

Per Arne spør Liz Thornton om å holde webinar om rasehistorien.

Espen spør en god veterinær om førstehjelp og dermatologi/allergier

Sak 19-21/22: Innkjøp av premietelt

Premieteltet vårt er skadet og utslitt. Vi trenger nytt før spesialen neste år.

Vedtak: Monica sjekker med Elin hvordan behovet er i et premietelt. Espen tar kontakt med mulige sponsorer som har sånt. Hvis ikke, setter vi av penger på neste års budsjett.

Sak 20-21/22: Deltakelse på NKKs representantskapsmøte

NKKs representantskapsmøte avholdes lørdag 27. november. Kostnaden for å delta er 2.300 kroner (med overnatting lørdag-søndag og festmiddag lørdag) pluss eventuell reise. Minstealternativ er dagpakke på 795 + reise.

Vedtak: Vi melder på Per Arne Flatberg med overnatting lørdag-søndag og middag. Eivind er vara og stiller seg også disponibel for andre klubber som trenger representant.

Sak 21-21/22: Antall ringer og dommere Ask 2022

I forbindelse med planleggingsarbeidet til Ask, ber utstillingskomiteen styret vurdere om vi skal ha to eller tre ringer og dommere. Myndeutstillingen utenfor Drammen sist hadde tre, mens det ofte har vært tilstrekkelig med to på forskjellige myndeutstillinger på Østlandet. 

Vedtak: Vi setter et tak på 180 hunder og engasjerer to dommere til utstillingen.

Sak 22-21/22: Nytt dommertelt med klubblogo

Per Arne undersøker muligheten for dommertelt med klubblogo og kostnader rundt dette.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram