Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 29/6-2014

Tilstede:       Per-Arne, Linda, Monica, Arne-Johan, Hanne-Kristin, Evelyn

Meldt forfall:            Signe

Saksliste:

Sak 037/14 Godkjenning av referat fra forrige styremøte.

Referatet ble godkjent.

Sak 038/14 Konstituering av styret

Leder: Per Arne
Nestleder: Arne-Johan
Sekretær: Linda

Sak 039/14: Endelig godkjenning av RAS

RAS godkjennes og sendes videre til NKK for endelig godkjenning (frist 30.juni-14)

Sak 040/14: Eventuelt

Dommer til Spesialen 2015

Forskjellige kandidater ble diskutert. Per Arne sender ut en liste hvor styret kan stemme over de aktuelle kandidatene. Chris MacLeod "vant" avstemningen.

 Henger til klubbens utstyr

Det diskuteres hvor vidt vi trenger å kjøpe ny henger. Den gamle lekker og er ikke i bra stand.

Klubben har fått tilbud fra Norsk Collie Klubb om å overta deres. I utgangspunktet tror vi en henger som krever BE-sertifikat ikke er tingen for oss. Vi avventer situasjonen og vurderer andre alternativer.

Innkjøp av utstyr

Styret konkluderer med at vi trenger å kjøpe et tilsvarende telt til det vi kjøpte inn før Spesialen.

Arne-Johan ordner en grei pris. Han undersøker også mulighetene for å kjøpe inn noen nye bord.

For IUKN

Linda Vabø, Sekretær.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram