Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat Styremøte 4/3-2020

Referat

Styremøte Irsk Ulvehundklubb Norge
Onsdag 04.03.2020 klokka 1930 på skype

Til stede: Kristin Myrene, Anne Mette Mikkelsen, Monica S. Jensen, Eva Matre og Alise S. Sørensen

Forfall: Espen Uvaag

Orienteringer

* Styrets funksjon

Orientering om dette utsettes til senere møte.

* Kondolansebukett Turid Rosfjord
Sendt til henne i forbindelse Ulf Einars bortgang.

* Informasjon fra utstillingskomiteen

Monica informerte. Arbeidet går bra. Komiteen har hyppige skypemøter – har kontroll så lang. Det er satt opp et foreløpig budsjett (oversendt til styret under møtet)

Inntekter: 

  • Ekstra – budsjetterer med kr 2000 i annonsesalg til katalogen – 2000, og har fått inn 1500 så langt.
  • Auksjon under middagen, med få objekter (5-6) – spørre oppdrettere om ting de kan gi til dette formålet
  • Fjorårets tall ang påmelding er lagt til grunn.

Utgifter: 

  • Spare på utgifter til rosetter. De 12000 kr som var utestående er tilbakeført klubben. 
  • Ringsekretærer og skrivere + rosetter  (Espens ansvar – ikke til stede)

Sak 9/20 Høringsutkast vedr. avdelinger/regioner

Etter mye fram og tilbake, så har vi fått på plass ett høringsutkast som er i tråd med krava fra NKK om avdelinger/regioner.

Vedtak: Kristin sendte ut høringsutkastet 04.03.2020, med følgende informasjon om prosessen videre:

«Etter ett innspill fra region Hordaland/Sogn og Fjordane blir det sendt ut ei høring på vedtekter til dannelse av avdelinger etter NKK sine kriterier for avdeling.
Vi har jo som alle veit avdelinger i dag, men disse følger ikke kriteriene som NKK setter. Skal vi da beholde avdelingen i klubben, må vi forholde oss til de lovene NKK sier og det er dette som blir sendt ut på høring. 

Vi gjør oppmerksom på at det er ikke anledning til å endre på de fristene som står i høringa, da de må være lik hovedklubbens lover, eller lenger.

Om ikke vi opprettholder regioner, så vil det bli ganske likt slik vi har det i dag, med kontaktpersoner.

Tilbakemelding på høringa er satt til 4 uker fra dato mottatt, 1.april.

Diskuter dette med medlemmer i regionene.
Om det er noe dere lurer på er det bare å ta kontakt med styret.»

Sak 10/20 Inntektsbringende tiltak til klubben

- Utlodding av saueskinn fra Kristin – jeg har vurdert om jeg skal gi et saueskinn i utloddingsgave til klubben, men skinna har ikke kommet ennå (april-mai) 

- Utlodding av bildet til Ingun. Jeg har vært i kontakt med Elin som hadde utloddinga i fjor med egen vipps for å unngå for mye avgifter. Vi starta 27 april i fjor. 

Vedtak:

  • Kristin selger/lodder ut et saueskinn. Det vil være en utgangspris.
  • Utlodning av bilde til Ingun. Starte utloddinga etter påske. Monica har gjort klart et innlegg til bruk på facebook. Kristin ber Elin Slåen ta ansvar for gjennomføring på samme måte som i fjor.
  • Monica tar kontakt redaksjonen om de kan ta ansvar for å skaffe annonser, hva som må til for at det skal lønne seg. Ev at noen andre må gjøre det.

Sak 11/20  Ekstra Stor Cert 
Da det er åpnet for at klubbene kan søke NKK om et ekstra storcert til jubileumer. Spørsmålet om vi skal søke til 45 års jubileumet, eller skal vi ta sjansen på at ordninga også er når klubben er 50 år?

Vedtak: Klubben søker om et ekstra storcert til 45årsjubileum i 2022 (?)

Sak 12/20 Terminliste utstilling/lp/ag 2021
Viser til vedtak fra årsmøte om å se på og redusere doble utstillinger.
Jeg foreslår at AMM og KOM ser på dette i lag, og kommer tilbake til styret på e-post om hva vi har kommet frem til.

«Fristen for å søke om utstillinger, lydighet og agility stevner for 2021 var 1. februar 2020, og det er nå stengt for å legge inn flere arrangement.

 Ber om at alle leser korrektur på sine arrangement.

Raseklubber kan nå avvise deltagelse på arrangement.

Der hvor raseklubb(er) har avvist deltagelse vil det stå en eller flere «røde stjerner» på arrangementet.

Arrangør må selv fjerne disse! Dette må sjekkes og fjernes frem til 1. mai.

Minner om at det kun er raseklubber som kan søke om rasespesial samme helg som NKKs utstillinger, og da på motsatte dager»

Vedtak: Kristin og Anne Mette ser på og lager en oversikt over aktuelle utstillinger som kan tas ut. Styret får oversikten til behandling og for å ta stilling til hvilke utstillinger som eventuelt skal tas ut.

Sak 13/20 Generalforsamling 2020 

Vedtak:

Styret starter med jobben med å forberede årsmøtedokumenter til generalforsamlingen.  

Vedlegg:

Postliste 21.11.19 -26.02.20

  • Kristin tar kontakt med Eivind ev andre til å delta på møte ang LC, jfr postliste 26.02.20.

Neste styremøte 1. april kl 1900 på skype.

I tillegg foreslår Kristin dato for et styremøte etter påske.

Referent

Alise S. Sørensen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram