Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 9/11-2020

Tilstede: Monica J. Seland, Espen Uvaag, Eivind Øverli Holm, Eva Matre, Per Arne Flatberg (referent), Aud-Ingrid Fure

Forfall: Kristell Edvartsen

Sak 43/20-21: Forberedelser til NKKs representantskapsmøte

Per Arne Flatberg gikk gjennom sakene, og styret diskuterte de forskjellige forslagene. Vår delegat på RS skal fremme styrets syn der, og så langt det lar seg gjøre stemme slik at styrets syn blir hørt.

Sakspapirene til NKKs representantskapsmøte kan leses her.

NKKs hovedstyre har også lagt ut en utdypning av forslaget om å øke grunnkontingenten til 700 kroner

I de forskjellige sakene ble styret enige om følgende:

Sak 5a/b: NKKs organisering: Vi støtter forslag 5a (fra jaktklubbene). IUKNs styre mener det er viktig at en gruppe som ser på NKKs organisering kan tenke så fritt som mulig, og ikke stiller med et så smalt mandat som hovedstyrets forslag (5b) legger opp til.

Sak 5c/d/e: Tilgang til Hundedata. Vi støtter forslag 5d og ber om at 5c flyttes til etter behandlingen av 5d/e. Vi mener det er viktig å få et vedtak her selv om ingen av lovendringsforslagene skulle gå gjennom. IUKNs styre mener forslag 5d fra jaktklubbene er vesentlig bedre egnet enn hovedstyrets forslag til å sikre at rasedataene forblir hos raseklubbene også i framtiden.

Sak 5f: Endring av regnskapsrutiner og informasjon til RS. IUKNs styre støtter forslaget, og mener det er viktig at regnskapene er så transparente som mulig, både av hensyn til RS, men ikke minst for det interne arbeidet i NKKs administrasjon og Hovedstyre.

Sak 6: Handlingsplanen. IUKNs styre mener denne sier for lite om viktige utfordringer for NKK og at NKKs politiske arbeid får for mye plass. Styret ønsker at handlingsplanen legger til rette for bygging av klubb og organisasjon. Styret er skeptiske til forslag om arbeid mot ikke-medlemmer og spesielt oppdrettere som velger å avle utenfor NKK-systemet.

Sak 7a: Fastsettelse av grunnkontingent. IUKNs styre mener den foreslåtte økningen vil være svært skadelig for både NKK og IUKN. Et frafall i medlemmer på 70-80% er ikke usannsynlig. Styret er bekymret for at NKK og hundeklubbene gjøres til organisasjoner for den økonomiske eliten istedenfor å være hundeeiernes organisasjon. Styret mener det er best å indeksregulere grunnkontingenten, men er villig til å akseptere forslag opp til gjennomsnittlig medlemskontingent i raseklubbene (280 kroner). Det er et viktig signal at medlemskapet i NKK ikke skal koste mer enn medlemskapet i raseklubben.

Sak 7b: Budsjett. Styret i IUKN er bekymret over at det ikke er gjort mer med tanke på kostnadsreduserende tiltak. Styret erkjenner at det er nødvendig for NKK å gå med overskudd i 2021, men mener det fremlagte budsjettforslaget er urealistisk. Styret er bekymret for om avgifter forutsettes økt kraftig. Styret mener veien til en solid økonomi i NKK går gjennom å bygge klubber og organisasjon. Med dagens likviditet og økonomi, mener styret at NKK ikke har muligheten til å ta ønskede løft, og i større grad må se på om oppgaver kan løses på dugnads-/frivillig basis frem til det er økonomi til å bygge gode nok fagsystemer.

Sak 8: Valg:

Hovedstyret: Vi støtter Karl Eddie Berge og Linda Stensrud

Hovedstyret vara: Vi støtter Per Arne Flatberg

Kontrollkomiteen: Vi ønsker Tom Marthinsen som leder og støtter hans kandidatur

Valgkomiteen: Vi støtter Petter Steen som medlem i valgkomiteen

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram