Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat Styremøte 22/8-2017

Referat fra styremøte 03/2017 Irsk Ulvehundklubb Norge

Tilstede: Lene Tidemansen Bergsvåg, Heidi K. Vaslestad Winjum, Monica Bjørnsen, Tanja Horn Bolset, Eivind Øverli Holm, Erik Marthinussen.

Ikke tilstede: Janne Grete Moen

Sak 021/17: Konstituering

Nestleder ble Heidi K. Vaslestad Winjum og Eivind Øverli Holm ble valgt som sekretær.

Sak 022/17: Arbeid knyttet til NKK

Per Arne Flatberg sitter som klubbens medlem i Raseklubbenes fellesallianse og har fortsatt dialogen med NKK og rapporterer til styret.

Ingen i styret ønsket å overta denne jobben og Per Arne Flatberg fortsetter i arbeidet.

Sak 023/17: Evaluering av Spesialen på Gol.

Blir det for mye for enkelt personer og hva gjør vi for å få delt oppgavene bedre?

Vedtak:

  • Det blir bestilt pizza til nedriggingen etter utstillingen, dette nevnes også i invitasjonen, er det fint vær prøver vi å rigge ned på søndagen ettersom alle ikke har mulighet til å bli igjen til mandag. Vandrepremier må godkjennes av styret for å få en bedre oversikt over premier også gamle vandrepremier som går ut og skal fortsette skal godkjennes av styret.
  • Utgifter utenom kiosken på Spesialen skal godkjennes av styret.
  • Tørrfor premie på BIS avlsklasse og BIS oppdretterklasse legges til hvis vi får nok for fra RC

Sak 024/17: Fôrpremier

Det sjekkes opp om forpremier fra Royal Canin til Morokulien. Vi kan ikke lagre for på låven på Gol fra ett år til ett annet!

Vedtak: Vi må bli flinkere til å reklamere for de som sponser oss med premier, det foreslås å henge opp reklame langs premiebordet evnt ved kiosken.

Sak 025/17: Velge dommer til Gol 2019!

Vedtak:

Styret har valgt Eileen Flanagan som dommer i 2019, og Mary McBryde for 2020

Sak 026/17: Tidligere medlem

Styret har fått henvendelse ang saken om oppdretter av IU og dalmatinerer som nå har flyttet tilbake til Island og ikke lenger har Ulvehunder, IUKN har informert div kennelklubber i norden om saken i tilfelle hun ønsker å starte oppdrett igjen. Ut over dette så er klubben ferdig med saken.

Angående utestående beløp for hjertetesting høsten 2016 fra samme oppdretter så ansees det som tapt, da inkassoselskapet Sergel tror det blir vanskelig å få tilbake.

Sak 027/17: Utstilling i Bergen

Bergen og Omegn Myndeklubb (BOM) har frem til nå brukt Irsk Ulvehundklubb Norge som arrangør på utstillinger som de ikke selv kan stå som arrangør for da BOM ikke er medlem av NKK.

NKK ønsker ikke lenger at uregistrerte klubber bruker registrerte klubber som arrangør.

Styret mener derfor:

Siden det nå er bestilt dommer til BOM utstilling 2018 så går denne utstillingen som planlagt.

Etter dette kan ikke IUKN lenger stå som arrangør for BOM utstillingen og anbefaler klubben å melde seg inn i NKK.

Sak 028/17: Helsekomiteen

Monica Bjørnsen fra styret går inn i Helsekomiteen og Monica Fornebo Eliassen går ut.

Styret ønsker at Per Arne Flatberg fortsetter som leder i helsekomiteen.

Styret er for ett samarbeid med Svenska Varghundklubben om lungebetennelseprosjektet.

Sak 029/17: Vipps og iZettle

Klubben har fått Vipps til klubbkontoen nr. 119888 bedrift og anbefaler å kjøpe 2 nye iZettle! Koster ca.1000,- pr stk, dette for å gjøre det lettere å få betalt i kiosken og sekretariatet.

Vedtak: Styret går til innkjøp av to nye iZettle

Sak 030/17: Budsjett Morokulien

Lage budsjett for Morokulien? Styret har snakket litt med utstillingskomiteen om planer for denne utstillingen og skulle om litt får tilbakemelding på dette.

Vedtak: Styret har avtalt å møtes på Dogs4all for å ta opp dette igjen da vi trenger mer informasjon.

Sak 031/17: Dogs4All

Dogs4all er 17-19 november på Norges Varemesse på Lillestrøm, vi må rigge standen torsdag 16 november og ned igjen søndag 19 november, noen som kan hjelpe?

Standen blir ny og oppdatert i år, penger til dette er satt av på budsjettet.

Vedtak:

Det ønskes at medlemmer melder seg til å stå på stand.

Sak 032/17: Registrering av tannregulering

Det kom ønske om at hunder som får tannregulering skal registreres inn på DogWeb av veterinær.

Vedtak: Styret stiller seg positivt til dette, og vil undersøke videre.

Sak 033/17: Mentorprosjekt for dommere

Det kom forslag om å arrangere ett mentor prosjekt for dommere som har lyst til å fordype seg i rasen vår på Morokulien til neste år.

Vedtak: Styret synes dette er ett godt forslag men tror at det blir for vanskelig å gjennomføre uten å gå i tap økonomisk så styret sier foreløpig nei til dette forslaget.

Referent
Eivind Øverli Holm

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram