Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Referat styremøte 26/9-2023

Tilstede: Bente Lene, Per Arne, Thomas og Janne. 

Forfall: Monica, Nigel og Mette

10/23: Godkjent ref. fra styremøtet 22.08.23., legges ut på hjemmesiden.

Oppdatering hjemmesiden, oppdrettere og ref. fra årsmøtet 2023.  Referat godkjent og hjemmesiden er oppdatert. 

11/23:  Oppdatert inform. om Askim-saken.

Styret ble informert og dette ble drøftet. 

12/23:  Definere oppgavene i styret

 • Ble drøftet og sammensatt
 • Kasserer får i oppdrag å sende ut faktura til oppdrettere.
 • Arbeidsgruppe bestående av leder, nestleder og sekretær skal samarbeide om saksliste til styremøtene.
 • Leder blir medlemsansvarlig og får ansvar for å ta kontakt med nye  medlemmer for å ønske velkommen for så å sende regionskontakter oppdaterte lister så det blir lettere å følge dem opp. 

13/23:  Regelverk for LC.

LC-gruppen har kommet frem til å bruke LC-regelverk fra FCI som   utgangspunkt for nasjonale regler. FCI regelverket trer i kraft pr.01.01.24.

 • Blir nytt møte i slutten av uka.
 • Vi støtter oss til myndeklubben og ber om hensyn til vår rase som er stor og tung, når løps-trase legges. 

14/23:  Årshjul 

Per Arne skal finne det gamle vi har fra før, så skal dette redigeres til dagens behov og legges frem på neste styremøte. 

15/23:  Redaksjon til Ulvehunden?

 Ble drøftet, men ingen nye ideer til hva man kan gjøre kom frem. Jobben som  ble gjort med å ringe medlemmer for å danne en redaksjon førte ingen steder sist, så vi må prøve å tenke nytt. Det må være noen som har lyst til å jobbe med bladet. Styret skal tenke på det og komme tilbake til saken ved et senere tidspunkt. 

16/23:  Nedsette komitè som har ansvar for FIWC i 2027?

Per Arne og Øivind jobber med dette. Det skal nedsettes en komite i løpet av høsten-24.  Vi må ha tid og sted klart for å legge frem senest Mai 24. 

16/23: Årlig populasjonsrapport

Få Helsekomitèen til å starte opp jobben med Anne-Birgittes forslag som ble   vedtatt på årsmøtet: Etablere en årlig rapport om rasens populasjon i Norge. 

Bente Lene tar kontakt for å starte jobben med å utarbeide en mal så det blir lettere å sette inn oppdatert data. Per Arne skal lete etter tidligere RAS dokumenter så vi kan få ideer. 

17/23:   Eventuelt. 

Nye tidspunkter for styremøtene

 • Torsdag 26.10.23
 • Tirsdag 14.11.23
 • Torsdag 18.01.24
 • Torsdag 22.02.24
 • Tirsdag 19.03.24
 • Torsdag 25.04.24
 • Tirsdag 21.05.24
 • Alle kl 19.00

Delegater RS. 

Bente Lene drar på RS med Monica som vara 

Følge opp regionskontaker.

Det ble avtalt nytt møte med disse 30.01.24

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram