Irsk Ulvehundklubb Norge Logo

Irsk Ulvehundklubb Norge

SøkeområdeVis/Skjul meny

Crufts 2018 ble en stor opplevelse for Odd og Gunn Marit Myhre (Cormacs) som hadde tatt turen til verdens største hundeshow med Cormacs Tariq. Tariq gikk hen og ble beste hannhund i konkurransen. Det er såvidt vi vet første gang en norskoppdrettet og norskeid Irsk ulvehund har gjort det så bra på Crufts.

Cormacs Tariq med oppdrettere og eiere Gunn Marit og Odd Myhre

Ikke nok med at Tariq ble beste hannhund. Også Knut Olav Wille og Øivind Berg Larsen fra Kennel O'Marksbay gjorde det knallsterkt i den tøffe konkurransen. Setanta O'Marksbay vant sin klasse, mens Tura Lura Lural O'Marksbay fikk prisen Very Highly Commended i sin klasse.

Setanta O'Marksbay med oppdretter Knut Olav Wille

Best i rasen ble den vakre tispen Miranda Della Bassa Pavese, oppdrettet og eid av fjorårets spesialdommer Ludovica Salamon. Miranda tok senere på kvelden en sterk fjerdeplass i gruppen.

Alle offisielle resultater fra Crufts ligger på Fossedata sine sider

Irsk Ulvehundklubb Norge gratulerer Cormacs og O'Marksbay med strålende resultater!

Irsk Ulvehundklubb Norge har utarbeidet en enkel valpekjøperguide som nevner noen av de viktige tingene vi ber våre valpekjøpere være oppmerksom på. Guiden er selvsagt ikke komplett, men går gjennom en del minstekrav du som valpekjøper bør kunne stille til din oppdretter.

Kjøpe valp?

Ingen kan garantere at ulvehunden din ikke vil bli syk eller få helseproblemer men det er mye du som valpekjøper kan gjøre for å øke oddsene i din og valpens favør. Det begynner med ditt valg av oppdretter. Dette er en guide til hvordan du kan finne rasens dedikerte og ansvarlige oppdrettere, de som forplikter seg til å følge de etiske retningslinjene til Norsk Kennel Klub (NKK) og Irsk Ulvehundklubb Norge (IUKN).

Minstekravet

Minstekravet for at et valpekull skal kunne registreres av kennelklubben (NKK) er at begge foreldredyrene er registrert i NKK eller annet register som NKK anerkjenner, og i tillegg må begge hundene være ID-merket.

Ekstrakrav

NKK har sine etiske retningslinjer. Brudd på disse kan føre til at kullet ikke kan registreres. Oppdrettere som er medlemmer av Irsk ulvehundklubb Norge har også tilleggskrav når det gjelder helseundersøkelser.  Det er forskjellige krav mht albueleddsdysplasi (AA), hofteleddsdysplasi (HD), øyne og hjertetesting av avlsdyrene. Dersom den norske oppdretteren du har funnet ikke står på Irsk Ulvehundklubb Norges oppretterliste, bør du spørre hvorfor.

Registrering er viktig

Alle renrasede hunder som lever i Norge bør registreres i NKK. Selv om du ikke skal stille hunden på utstilling er NKK-registreringen et nyttig verktøy for raseklubben når vi skal prøve å forvalte og lære mest mulig om rasens tilstand i Norge, sammenlignet med samarbeidende klubbene i utlandet.

Hvorfor er ikke hunden registrert?

Det kan være mange grunner til at foreldredyrene eller den lille valpen din ikke er registrert, og de vanligste årsakene er:

 • Foreldrene er for nært beslektet
 • Foreldrene oppfyller ikke helsekravene til rasen
 • Avlsdyrene er for unge
 • Avsdyrene er for gamle
 • Tispen hatt for mange kull
 • Foreldrene har avlsforbud av andre årsaker 

Det er viktig å vite at du ikke har en «offisiell» irsk ulvehund uten at hunden er registrert. For alt du vet kan det være en blandingshund med helt andre foreldredyr enn det du har fått oppgitt. 

Ditt ansvar også

Som valpekjøper har også DU et stort ansvar for å ikke støtte opp om dem som kun er ute etter å tjene penger, eller parer hundene sine uten å foreta viktige helsesjekker av avlsdyrene. Vet du det offisielle stamtavlenavnet på avlsdyrene kan du selv sjekke om de er testet i henhold til klubbens etiske retningslinjer. På Irish Wolfhound Database (IWDB.org) kan du taste inn navnet til hunden og selv sjekke under fanen health info om dette er gjort, og om resultatene er innenfor de anbefalte retningslinjene. Databasen er fri og åpen for alle, men du må registrere deg for å få tilgang til informasjonen. Om valpen ikke er registrert når du overtar den kan det være at den rett og slett ikke kan registreres.  Oppdretter bør overlate registreringsbeviset til deg som valpekjøper når du henter valpen, hvis ikke annet er avtalt skriftlig.

Papirene skal være klar

Ved hentingen av valpen din ved tidligst 8-ukers alder skal du minimum få med følgende:

 • Skriftlig kjøpekontrakt.
 • Generell veterinærattest som gjort så nært opp mot levering som mulig, men aldri eldre enn to uker gammel.
 • Veterinærattest på at valpen er behandlet mot invollsparasitter og vaksinert etter gjeldene anbefalinger.
 • Veterinærattest på at valpen er shunt-testet. Les mer om shunt her: Shunt
 • Ved kjøp av valp og/eller inngåelse av avtale med spesielle betingelser skal du som kjøper gjøres uttrykkelig oppmerksom på betydningen av betingelsene i den skriftlige kjøpekontrakten feks avlsrett, fôrvertavtale, eierforhold etc.
 • Fôringsliste og informasjon om hvordan en irsk ulvehundvalp vokser.
 • Valpefôr av samme merket som den har fått frem til levering, for å lette overgangen til eventuelt nytt fôr.
 • Seriøse oppdrettere vil også levere en fyldig valpeperm med informasjon som er nyttig for deg som ny eier av en ulvehund. 

Spør!

 • Som valpekjøper bør du kunne forvente at oppdretteren kjenner til valpens besteforeldre og oldeforeldre og ha informasjon om hva forfedrene har dødd av. 
 • Seriøse oppdrettere har annoterte stamtavler der de har nedtegnet levealder og dødsårsak på forfedrene i en planlagt paring. Spør oppdretteren om hva de døde av og hvor gamle de ble.
 • Hvis du selv ønsker å sjekke kullets potensiale for langtlevenhet kan du gjøre dette i Irish Wolfhound Database (IWDB.org) under fanen trial mating.
 • Hvis det er manglende levealder og dødsårsaksopplysninger på forfedrene i valpens stamtavle i databasen, bør du spørre om hvorfor.

Møt foreldrene

 • Enhver valp har to foreldre. Det er de som har aller mest innflytelse på hvordan akkurat din valp blir. Hvis begge foreldrene lever hos oppdretteren bør du kunne møte begge to og danne deg et bilde av hvem de er. Ofte vil det ikke være mulig å treffe faren. Enten fordi han bor et helt annet sted, eller det er brukt inseminasjon av sperm.
 • Oppdretteren må kunne fortelle om hunden og hvorfor akkurat denne hannhunden ble valgt til akkurat denne tispen.

Hvordan har hundene det?

 • Det er viktig å besøke og se hvordan oppdretteren har hund for å kunne danne seg et bilde av dennes forhold til sine dyr. 
 • Har hundene god nok plass? 
 • Får de nok stimulans? 
 • Har oppdretteren tid til hver enkelt av hundene? 
 • Hvordan er pelsen, og ser hundene ut til å ha gode liv?
 • Er hundene veltilpasset, tillitsfulle og utadvendte som en ulvehund skal være?

Hva om?

 • Hva skjer med valpen din hvis du plutselig blir syk eller familieforhold gjør det umulig å ha hunden? 
 • Seriøse oppdrettere vil normalt være der for valpen dersom livskriser inntreffer i ditt liv, og hjelpe deg og hunden til gode løsninger for alle.

Valpetåke

 • Mange har kjent på den berusende følelsen av lykke og valpetåke som gjør at vi ikke alltid tenker like klart når vi skal si ja eller nei til dette fantastiske lille dyret som snart skal bli kjempestort og fylle livene våre med innhold. 
 • Gjør jobben din i forkant for å sikre deg om at nettopp din valp får det beste utgangspunktet for et langt og lykkelig liv.
 • Lykke til!

NKKs etiske retningslinjer for avl finner du her.
IUKNs etiske retningslinjer for avl finner du her
Rasestandarden for Irsk Ulvehund finner du her.  
Klubbens avlsstrategi finner du her
Klubbens oppdrettere finner du her

jul2016

Husk å bestille årets julegaver fra Irsk Ulvehundklubb Norge i tide. På nettbutikken vår kan du både kikke på  årets juleprodukter og alle de andre fine produktene våre.

 

NKK sendte i sommer ut forslag til regelverk om nordiske utstillinger og nordisk championat. Styret i Irsk Ulvehundklubb Norge har behandlet dette og sendt inn dette høringssvaret:

Høringssvar – etablering av Nordiske utstillinger

Vi viser til tilsendt høringsdokument.

Nordiske utstillinger

Vi finner det noe uklart hva NKK faktisk ønsker at vi skal ta stilling til, spesielt siden saken virker opp og avgjort allerede, jamfør uttalelser fra Sverige, Finland og Danmark. For oss virker saken likevel dårlig utredet og begrunnet.

Det foreligger ingen begrunnelse for etablering av ny utstillingsform i høringsnotatet. Det henvises riktignok til forholdet til FCI, men når NKK senere dementerer at dette har noe med FCI å gjøre, finner vi ingen begrunnelse for etablering av nordiske utstillinger. Det er videre ingen henvisning til hvilke konsekvenser dette får for de internasjonale utstillingene utover senere uttalelser der NKK viser til forpliktelsene om å ha minst en internasjonal utstilling i året.

Irsk Ulvehundklubb Norge kan ikke se behovet for å etablere en ny utstillingsform. Vi mener dagens format med Internasjonale utstillinger, øvrige stor-cert utstillinger og nasjonale utstillinger med lite cert er en tilfredsstillende form. Vi mener også en eventuell endring av utstillingsformatene bør foregripes av en grundig evaluering av utstillingsformatene våre. En slik evaluering bør begrunnes i en grundig vurdering av hvilken hensikt utstillinger tjener i våre dager – gjerne gjort på samme måte som evalueringen SKK gjorde av sine utstillingsformat for noen år siden.

Selv om vi ikke ser behovet for nordiske utstillinger og endring i nordisk championat, vil vi ikke være direkte avvisende til det, men mener altså at hensikten med dette må konkretiseres i langt større grad.

Saksgang

Vi synes det er svært beklagelig at denne saken blir sendt ut med såpass kort høringsfrist hvor store deler av høringsperioden er i sommerferien. Det har gjort det vanskelig for oss å forankre høringsuttalelser i medlemsmassen. Vi opplever også at saksgrunnlaget bærer preg av hastverk fra NKK sin side, og mener lovenes frister er til nettopp for å beskytte oss mot vilkårlig saksbehandling og å sikre organisasjonens innflytelse over de beslutninger som tas.

Forholdet til FCI

Siden forholdet til FCI nevnes såpass hyppig i høringsbrevet, finner vi det også naturlig å kommentere dette. Vi etterlyser utredningen NKKs hovedstyre ble pålagt å utarbeide av RS-møtet i 2014. Vi skal ikke foregripe denne evalueringen, men det er for oss opplagt at den må danne grunnlaget for en bred diskusjon om forholdet til FCI. Vi ser på etablering av nordiske utstillinger og championat som et steg for å distansere seg fra FCI, og mener dette ikke bør gjøres før utredningen er ferdig og behandlet av NKKs representantskap.

Forslaget til regelverk

Vi har gått gjennom forslaget til regelverk, og har en del kommentarer til dette uavhengig av de generelle betraktningene. Kommentarene følger kapittelinndelingen

Basics

Når det skrives at ”The dogs’ welfare and health must be of UTMOST PRIORITY at all dog shows…” krever dette etter vårt syn en konkretisering. Irsk Ulvehundklubb Norge har tidligere etterlyst veterinærkontroll ved alle utstillinger nettopp av hensyn til hundevelferden. Vi har også etterlyst bedre plass rundt ringene på utstillinger av hensyn til hundevelferden. Etter vårt syn vil det være naturlig å legge inn formuleringer her som begrenser kennelklubbenes mulighet til å tilsidesette hundevelferd av kommersielle grunner.  Det kan for eksempel være ”At all nordic shows, veterinary control of all participating and visiting dogs is mandatory. Through the showground’s layout, all dogs shall be secured ample space to move, lie down and stand near the showring. All dogs must be able to approach their ring without being forced into close contact with other dogs. Ample space for taking dogs outside shall be provided”.

Antall utstillinger

Det legges opp til en uklarhet om hvor mange utstillinger som kan organiseres. Vi legger til grunn av verken NKK eller de andre nordiske klubbene har en oversikt over hvor mange registrerte og levende hunder det finnes i sine registre. Slik det står nå vil grunnlagstallet for Sverige være en plass mellom 50.234 (antall registrerte valper i 2015) og 2.800.000 (antall hunder i databasen). Man kan for eksempel bruke en formulering som ”in addition, each country has the right to organise one show for every 5.000 registered puppies the year before appplication”.

Etter vårt syn vil det uansett være fornuftig å legge inn også en maksimumsverdi i dette, som for eksempel at ”each country will organise at least one and a maximum of 15 nordic shows yearly”.

Applications

Det er viktig å synliggjøre hvilke begrensninger som ligger knyttet til nordiske utstillinger. Selv om vi vil kunne akseptere at NKKs utstillinger begrenser muligheten til å avvikle andre utstillinger i Norge samtidig som nordiske utstillinger i Norge, er det viktig for oss at nordiske utstillinger i andre land ikke gjør det. Dette bør komme klart frem i regelverket, slik at vi ikke kommer i situasjoner der NKK eller andre føler seg presset til å låse ytterligere helger.

Nordic Show certificate

Reglene for cert-tildeling virker lite gjennomtenkte for oss. Hvordan vil de norske full-certing reglene slå inn her? Hva om en som allerede er nordisk champion blir best i sitt kjønn? Hva om det ikke deles ut CK? Selv om det henvises til nasjonale utstillings-regler, bør det konkretiseres ytterligere også med tanke på lik praktisering i de nordiske landene. 

Nordic Show Champion

Det stilles som krav for å bli Nordic Show Champion at man også har registrert championat i hjemlandet. I og med at det er store forskjeller når det gjelder hvor lett det er å bli nasjonal champion i de ulike landene, kan dette fort slå feil ut.

Vi mener kravet om nasjonalt championat før nordisk championat også må følges av like championatregler i de nordiske landene. Det bør også presiseres hva som skal skje med et hvilende nordisk championat. Er det slik at dette aktiveres når hunden blir nasjonal champion eller må det tas ett nordisk cert til da? Alternativt er det kanskje like greit å fjerne kravet til nasjonalt championat før nordisk championat?

Konklusjon

Vi opplever at saksbehandlingen og forarbeidet til denne saken har vært så slett at det har skapt unødig mye støy og usikkerhet rundt hovedstyrets intensjoner og forslag. Når dette følges opp av et regelverk som i våre øyne bærer preg av hastverk, kan vi ikke anbefale dette vedtatt. Vi mener NKK bør ta initiativ for å utsette saken i Nordisk Kennelunion slik at den kan bli gjenstand for en god og bred demokratisk behandling i alle de nordiske landene. Som grunnlag for behandlingen må det ligge inne mer konkrete beregninger og grunnlag som viser hvilke praktiske konsekvenser forslaget vil få. Regelverket må også gjennomgås med bakgrunn i de høringssvarene man får inn.

Med vennlig hilsen

Per Arne Flatberg (sign)
Leder
Irsk Ulvehundklubb Norge

På representanskapsmøtet i Norsk Kennel Klub 9. november var den store diskusjonen hva som bør gjøres med stor-certet. Nå er det tilbake igjen.

I fjor ble det vedtatt fjernet. Mange klubber, inkludert oss, har bedt om å få beholde krav om minst ett stort Cert for å bli norsk ustillingschampion, samt at utenlandske champions måtte ta cert på en "stor" utstilling for å bli norsk utstillingschampion.

(mer…)

NKK har omsider lagt ut terminlista for 2015 med mulighet til å melde seg på utstillinger. I alt deltar irsk ulvehund på 44 utstillinger i 2015. Se oversikten over hvor du kan stille eller se irsk ulvehund neste år her.

Spesialen 2014 ble en vellykket utstilling med flotte vinnere. Cormacs Maddox ble Best in Show som i fjor. Irsk Ulvehundklubb Norge gratulerer alle vinnere.
(mer…)

Terminlisten for utstillinger i 2015 er på det nærmeste klar fra NKK sin side. Irsk Ulvehundklubb Norges styre har valgt å si ja til omtrent halvparten av søkandene vi har mottatt om å ha med vår rase på utstilling. (mer…)

2013 er over, og NKKs statistikker viser en gledelig økning i antall hunder som ble røntget. 35 hunder fikk offisiell HD-avlesning, mens 31 hunder fikk offisiell AA-avlesning innen året var slutt. Likevel er det langt å gå før et flertall av hundene er røntget for hofteleddsdysplasi og albueleddsartrose. Av de 350 antatt levende hundene i Norge nå, er 103 HD-røntget, mens 86 er AA-røntget.

(mer…)

Alle utstillingsresultater for 2013 er nå kommet inn, og statistikkene viser at det aldri har vært stilt flere hunder enn i 2013. Totalt ble det levert 456 bedømninger på 119 forskjellige hunder. Irsk ulvehund ble i fjor vist på hele 67 utstillinger. Det er også rekord. Det var totalt 119 forskjellige hunder som ble vist for dommere i 2013, en liten nedgang fra 2012 (122).

(mer…)

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram